Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 73 (2009) A RESEACH ON IMPROVING SEAM PUCKER ON MOCK-SILK FABRICS Tóm tắt   PDF
Nguyen Mau Tung, Phan Thanh Thao
 
S. 73 (2009) A STUDY OF IMPULSIVE PRESSURE DISTRIBUTION OF CAVITATION GENERATED BY A HIGH-FREQUENCY VIBRATIONAL PROBE Tóm tắt   PDF
Truong Viet Anh
 
S. 73 (2009) AN EFICIENT CONTROL ALGORITHM FOR CONTROLLING A PNEUMATIC SYSTEM Tóm tắt   PDF
Nguyen Tung Lam, Nguyen Van Lien
 
S. 74 (2009) AN IMPLEMENTATION OF MESHLESS METHODS FOR MECHANICAL PROBLEMS Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoài Sơn
 
S. 72 (2009) ANALYSIS OF MATERIAL BALANCE IN THE APPLICATION OF DIFFERENT SOURCES OF BIOMASS FOR BIOETHANOL PRODUCTION Tóm tắt   PDF
Phan Dinh Tuan, Ngo Dinh Minh Hiep
 
S. 73 (2009) APPLICATION OF FUZZY LOGIC ON OBJECTIVE EVALUATION OF SEAM PUCKER Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Le, Nguyen Tuan Duc, Ngo Chi Trung, Tran Dinh Khang
 
S. 73 (2009) APPLICATION OF HYBRID MODEL IN DAILY PEAK POWER LOAD PREDICTION PROBLEM Tóm tắt   PDF
Nguyen Quan Nhu, Tran Hoai Linh
 
S. 72 (2009) APPLICATION OF MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS METHODS TO THE STUDY ON THE HUMAN IMPACTS ON THE WATER QUALITY OF THE DU TRIBUTARY IN THE CAU RIVER BASIN Tóm tắt   PDF
Hoang Thu Huong, Koen Lock, peter Goethals, Dang Kim Chi
 
S. 72 (2009) ATMOSPHERIC PRESSURE PEN-LIKE PLASMA TREATMENT OF PE FILM Tóm tắt   PDF
Ta Thi Phuong Hoa, Dang Viet Hung, Kuen Ting
 
S. 71 (2009) ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG VÀ SỐ LƯỢNG XƠ CƠ BẢN ĐẾN ĐỘ BỀN CƠ HỌC VẬT LIỆU POLIME COMPOZIT GIA CƯỜNG VẢI POLYESTE TRÊN CƠ SỞ NHỰA PHENOLFOCMANDEHIT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhật Trinh
 
S. 70 (2009) ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC HỖN HỢP BỘT Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Thận, Trần Bá Hùng, Trần Sĩ Kháng
 
S. 70 (2009) ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH HÉO NHẸ ĐẾN Tóm tắt   PDF
Ngô Xuân Cường, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Duyên Tư
 
S. 70 (2009) ẢNH HƯỞNG CỦA SAI SỐ CHẾ TẠO CƠ CẤU TAY QUAY CON TRƯỢT KÉP LÊN QUÁ TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA CABIN THANG MÁY Tóm tắt   PDF
Trịnh Đồng Tính
 
S. 71 (2009) ỨNG DỤNG MẠNG NƠ - RÔN TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP TRONG THIẾT BỊ LÁI TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÀU NGẦM Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Đức Dục
 
S. 71 (2009) ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH TẠO VÉC TƠ ĐẶC TÍNH PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG GẠCH CERAMIC Tóm tắt   PDF
Đinh Văn Nhượng, Phạm Thị Ngọc Yến, Trần Hoài Linh
 
S. 70 (2009) ỨNG DỤNG VI KHUẨN CORYNEBACTERIUM SP. CỐ ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Minh Tâm
 
S. 70 (2009) BIỂU THỨC MÔ TẢ QUAN HỆ GIỮA HIỆU SUẤT VỚI KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU VÀ MẬT ĐỘ TỪ THÔNG KHE HỞ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA RÔTO LỒNG SÓC Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Hồng Thanh
 
S. 73 (2009) CALCULATION OF TEMPERATURE AND AMPACITY OF UNDERGROUND CABLES USING THE ADAPTIVE FINITE ELEMENT METHODS Tóm tắt   PDF
Vu Phan Tu, Nguyen Ngoc Khoa, Nguyen Nhat Nam
 
S. 70 (2009) CÁC LUẬT HỌC CỦA ANFIS VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI VỊ TRÍ ROBOT HAI KHÂU Tóm tắt   PDF
Phạm Hữu Đức Dục, Phạm Minh Đạo, Phạm Văn Thịnh, Chu Bình Minh
 
S. 74 (2009) CÁC PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI TRONG KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN CÁCH ĐIỆN PHẦN I: CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ LÃO HÓA TRONG VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐIỆN MÔI Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Thịnh, Trần Văn Tớp
 
S. 74 (2009) CẬP NHẬT KHÔNG ĐỒNG BỘ CÁC KHUNG NHÌN THỰC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trần Quốc Vinh
 
S. 74 (2009) CỔNG THÔNG TIN GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG DỰA ONTOLOGY Tóm tắt   PDF
Phạm Huy Giang, Tạ Tuấn Anh, Đặng Văn Chuyết
 
S. 73 (2009) COMPUTER SIMULATION OF RADIATION FROM DIELECTRIC-WEDGE ANTENNA BY THE GUIDED-MODE EXTRACTED INTEGRAL EQUATIONS Tóm tắt   PDF
Nguyen Van Khang
 
S. 72 (2009) DAMMARANE-TYPE SAPONINS FROM GYNOSTEMA PENTAPHYLLUM AND THEIR CYTOTOXIC ACTIVITY Tóm tắt   PDF
Phan Van Kiem, Pham Thanh Ky, Pham Thanh Huong, Than Kieu My, Pham Tuan Anh, Chu Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Hyun Jae-Hee, Kang Hee-Kyoung, Kim Young Ho
 
S. 73 (2009) DEVELOPMENT OF NEW DEVICE FOR RAPID MEASUREMENT OF FABRIC DRAPE BASED ON FABRIC MULTIDIRECTIONAL BENDING Tóm tắt   PDF
Nguyen Minh Tuan
 
1 - 25 trong số 107 mục 1 2 3 4 5 > >> 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980