S. 01(45) (2018)

Chuyên san Khoa học Tự nhiên

Mục lục

Bài viết

Positive Recurrence for A Class of Jump Diffusions Tóm tắt PDF
Trần Quân Kỳ 5
Optically detected electron - phonon resonances in hyperbolic Poschl-Teller quantum wells Tóm tắt PDF
Lê Đình, Trần Thị Ngọc Anh, Phạm Tuấn Vinh 15
Absorption power and linewidths in quantum wells with Poschl-Teller hyperbolic potential in magnetic fields Tóm tắt PDF
Lê Đình, Trần Thị Thu Nguyệt, Phạm Tuấn Vinh 24
Extraordinary magnetic properties of LaFeO3 system doped Ti, Co, Cu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thủy, Trần Duy Thanh, Cao Thị Thùy Linh, Hoàng Hương Quỳnh 32
Isolation of stigmasterol and β-sitosterol from Ocimum tenuiflorum L. (Lamiaceace) Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý 39
Tính duy nhất nghiệm β-nhớt của phương trình Hamilton-Jacobi với bài toán giá trị biên Tóm tắt PDF
Phan Trọng Tiến 45
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lâm, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt 57
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp thêm hai photon tích SU(1,1) chẵn Tóm tắt PDF
Trần Diệp Tuấn, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt 68
Nghiên cứu hiệu ứng Stark quang học trong chấm lượng tử InN/GaN Tóm tắt PDF
Phan Thị Ái Nhị, Lê Thị Ngọc Bảo, Đinh Như Thảo 77
Hấp thụ phi tuyến hai photon trong MoS2 đơn lớp dưới ảnh hưởng của tương tác electron-phonon âm dọc-áp điện Tóm tắt PDF
Lê Đình, Trần Ngọc Bích, Huỳnh Vĩnh Phúc 85
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp chẵn Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương 93
Ảnh hưởng của tương tác trao đổi vùng xa lên các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin lượng tử với mô hình Heisenberg XYZ Tóm tắt PDF
Phạm Hương Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Hương Thủy 104
Kết hợp phương pháp lượng tử hóa vector và mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt - ứng dụng trong điều khiển tivi Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Hà 113
Nhân dòng và phân tích trình tự phân đoạn gene Igf2 từ mô gan chuột nhà (Mus musculus) Tóm tắt PDF
Trần Thị Êly, Trần Văn Giang, Trần Thụy Cẩm Hà, Trịnh Hữu Tấn 119
Xác định một số ký sinh trùng ngoại ký sinh trên cá dìa tro Siganus fuscescens (Houttuyn, 1782) nuôi ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Tý, Hoàng Lê Thùy Lan, Lê Thanh Hải 128
Nghiên cứu trồng nấm bào ngư vàng Pleurotus citrinopileutus bằng phụ phẩm nông nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thơm, Mai Hương Trà, Nguyễn Thành Hưng 138
Phương pháp mới dựa trên vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng Tóm tắt PDF
Bùi Dương Hưng, Nguyễn Thị Hồng, Đặng Xuân Thọ 149
Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thám 159