Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Lê Thị Kim Dung
Biên tập viên/Trị sự
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu qùy, Gia Lâm, Hà Nội    
Điện thoại: 024 62617714
Email: kimdung@vnua.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn