Chi tiết về Tác giả

Vu, Đoàn Văn

  • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Vốn tín dụng ngân hàng để phát triển du lịch ở Quảng Ninh
    Tóm tắt  PDF