Chi tiết về Tác giả

Dao, Hạ Thị Thiều

 • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Không sử dụng ICOR, thử dự đoán mức vay nợ tối thiểu của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhìn lại năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước thềm hội nhập
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhân lực ngân hàng Việt Nam – Một năm sau khi gia nhập WTO
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Chính sách tiền tệ trong kiềm chế lạm phát – đôi điều băn khoăn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Công nghệ ngân hàng
  Giải pháp giảm sức ép thanh khoản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Trở lại vấn đề nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 70+71 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Phối hợp chính sách tài khóa - tiền tệ ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF