Chi tiết về Tác giả

Lam, Hồ Thị

 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò bảo hiểm rủi ro lạm phát của vàng ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Phương pháp tiếp cận GARCH-BEKK đa chiều
  Tóm tắt  PDF
 • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu ứng mùa thu trên thị trường Vàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF