Chi tiết về Tác giả

Diệu, Hồ

  • S. 2 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Xác định nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Phương pháp phân bổ giới hạn trạng thái ròng mở rộng cho các chi nhánh ngân hàng
    Tóm tắt  PDF