Chi tiết về Tác giả

Vy, Huỳnh Thị Thúy

  • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Vai trò của Vàng đối với sự biến động Việt Nam đồng: Tiếp cận theo hàm COPULA
    Tóm tắt  PDF
  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Hiệu ứng lan truyền giữa thị trường dầu thô và thị trường chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng tài chính
    Tóm tắt  PDF