Chi tiết về Tác giả

Vũ, Nguyễn Hồ Hoàng

  • S. 13 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Bàn về những sửa đổi, bổ sung về kế toán phân biệt vàng tiền tệ và vàng phi tiền tệ trong kinh doanh vàng tại ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF