Chi tiết về Tác giả

Kiều, Nguyễn Minh

  • S. 29 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Sao lại bỏ quên một phương tiện thanh toán tiện lợi và an toàn?
    Tóm tắt  PDF
  • S. 49 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Lý thuyết M&M về cấu trúc vốn công ty – Một cách tiếp cận dễ hiểu hơn
    Tóm tắt  PDF