Chi tiết về Tác giả

Thạch, Nguyễn Ngọc

 • S. 50 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Tổng hợp nội dung hội thảo khoa học: “Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2010 – Cơ hội và thách thức”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 65 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Sản lượng tiềm năng - Cơ sở để chọn chính sách tăng trưởng phù hợp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 78 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Vai trò nhà nước và vị trí của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế hiện đại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Một góc nhìn khoa học về sự thoát đáy của nền kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 125 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tổng quan về sự tiến hóa của kinh tế học thể chế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Mô hình GARCH trong dự báo sự biến động của giá dầu thế giới
  Tóm tắt  PDF