Chi tiết về Tác giả

Trình, Nguyễn Văn

  • S. 22+23 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Tăng trưởng kinh tế và lạm phát ở Việt Nam. Chính sách vi mô của chính phủ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 27 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Giải pháp tiền tệ để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF