Chi tiết về Tác giả

Đạo, Nguyễn Xuân

 • S. 60 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Một số lưu ý khi áp dụng INCOTERMS 2010 tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 61 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Một số lưu ý khi áp dụng INCOTERMS 2010 tại Việt Nam. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 78 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Gian lận trong giao dịch tín dụng chứng từ: Một số tiếp cận pháp lý.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và mối liên hệ với tự do hóa tài chính tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF