Chi tiết về Tác giả

Lộc, Trương Đông

 • S. 38 (2009) - Đầu tư tài chính
  Mối quan hệ nhân quả giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch
  Tóm tắt  PDF
 • S. 40 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng nông thôn ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long : Thực trạng và giải pháp phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Thực trạng chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2009) - Đầu tư tài chính
  Hiệu ứng tháng trong sự thay đổi giá của cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 50 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Quan hệ giữa HNX-Index và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
  Tóm tắt  PDF
 • S. 64 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 74 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa độ biến động giá và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của công ty: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến giá của các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
  Tóm tắt  PDF