Chi tiết về Tác giả

Phước, Trương Văn

  • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
    Chính sách quản lý ngoại hối trong tiến trình hội nhập
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số vần đề cần quan tâm trong việc lựa chọn cơ chế tỷ giá phù hợp
    Tóm tắt  PDF