Chi tiết về Tác giả

Trung Tài, Trương

  • S. 140 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Ảnh hưởng của tốc độ điều chỉnh tỷ lệ tiền mặt về mức tối ưu lên giá trị doanh nghiệp trong dài hạn
    Tóm tắt  PDF