Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 11 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn thêm về thuật ngữ "động từ ngôn hành"

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Tóm tắt


Bàn thêm về thuật ngữ "động từ ngôn hành".

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống