Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất liệu ngôn ngữ - văn hoá dân gian trong chương "Đất nước" (Trường ca "Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm)

Trần Đăng Kiên

Tóm tắt


Chất liệu ngôn ngữ - văn hoá dân gian trong chương "Đất nước" (Trường ca "Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm).Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống