Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 12 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số chiến lược tranh cãi trong gia đình người Việt

Nguyễn Thị Việt Nga

Tóm tắt


Giao tiếp trong các cuộc tranh cãi gia đình là hình thức giao tiếp dạng hội thoại, đều diễn ra với cấu trúc gồm ba phần: mở thoại, thân thoại và kết thoại. Ngoài ra một cuộc tranh cãi cũng có những yếu tố như cuộc thoại, đoạn thoại, cặp thoại, hành vi ngôn ngữ và những yếu tố có liên quan như quy tắc điều hành luân phiên lượt lời, quan hệ liên cá nhân, nguyên tắc cộng tác hội thoại, và giao tiếp


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống