Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 5 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nước Mặn - nơi phôi thai chữ quốc ngữ

Nguyễn Thanh Quang

Tóm tắt


Tiến trình hình thành chữ Quốc ngữ ở Việt Nam từ khi khởi thảo đến khi hoàn tất khoảng hai thế kỉ. Dựa vào những tư liệu hiện có, người ta đã chia ra làm bốn thời kì: thời kì phôi thai, thời kì hình thành, thời kì phát triển và thời kì hoàn tất. Thế nhưng, có vấn đề đặt ra mà cho đến nay vẫn còn là câu hỏi: Ai là người đi tiên phong sáng tạo ra chữ Quốc ngữ?; Nơi khởi phát, phôi thai của chữ Quốc ngữ diễn ra ở đâu? Để trả lời cho hai câu hỏi này chúng tôi nghĩ về Nước Mặn: Phải chăng Nước Mặn là nơi phôi thai, khởi nguyên công việc sáng chế chữ Quốc ngữ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài báo này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống