Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số phương pháp thu nhập dữ liệu trong nghiên cứu ngữ dụng học

NGUYỄN QUANG NGOẠN

Tóm tắt


     Bài viết bàn về các phương pháp thu thập ngữ liệu phổ biến trong nghiên cứu dụng học giao văn hóa bao gồm: (1) điền câu hỏi hoàn thành diễn ngôn; (2) ghi âm đàm thoại có định hướng; (3) điền caao hỏi siêu dụng học; (4) quan sát thu thập ngữ  liệu tự nhiên và (5) thu thập ngữ liệu có sẵn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống