Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh ở bậc tiểu học

HUỲNH THỊ CẨM NHUNG, NGUYỄN THỊ KIM THÚY

Tóm tắt


   Bài viết miêu tả và phân tích khái quát nội dung phát triển và hoạt động cho kỹ năng đọc trong sách giáo khoa tiểu học từ lớp 3 - 5. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số gợi ý về tính hệ thống, nội dung, các dạng bài tập trong chuỗi các bài học hiểu của các lớp tiểu học và những góp ý xây dựng cho việc dạy kỹ năng đọc hiểu, vai trò của các nhóm đối tượng liên quan nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy kỹ năng cũng như tạo niềm hứng khởi, say mê cho các em học sinh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống