Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 9 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn "Vũ điệu địa ngục"

HOÀNG DĨ ĐÌNH

Tóm tắt


    Bài viết khảo sát và phân tích Ngôn ngữ trần thuật và ý thức phê bình nam quyền trong truyện ngắn "Vũ điệu địa ngục"


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống