Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"红" trong tiếng Hán và "đỏ", "hồng " trong tiếng Việt

HOÀNG THỊ BĂNG TÂM

Tóm tắt


     Từ chỉ màu đỏ 红 trong tiếng Hán và "đỏ", "hồng " trong tiếng Việt đều mang hàm nghĩa văn hóa phong phú. Ngoài các từ tương đương nhau về mặt chữ cũng như tương đương nhau về nghĩa biểu trưng thì cũng có rất nhiều từ ngữ tương đương về mặt chữ nhưng không tương đương về nghĩa biểu trưng hoặc nghĩa mặt chữ và nghĩa biểu trưng đều không tương đương. Lý do là vì, chúng chịu tác động của hàng loạt các nhân tố xã hội-ngôn ngữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống