S. 8 (2012)

Mục lục

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

Những vấn đề về luật ngôn ngữ và kinh nghiệm xây dựng luật ngôn ngữ của một số quốc gia trên thế giới (kì 1) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang 1-8

NGOAI NGỮ VỚI BẢN NGỮ

Cách chuyển dịch từ ngữ xưng hô trong giao tiếp tiếng Anh sang tiếng Việt (Qua nguyên bản gone with the wind và bản dịch cuốn theo chiều gió) Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Tuyến 9-18
Một số đặc trưng ngôn ngữ của thành ngữ có từ "fish" trong tiếng Anh và từ "cá" trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Hồ Thị Kiều Oanh 19-22, 29

NGÔN NGỮ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Một cách tiếp cận mới trong việc dạy học ngữ pháp tiếng Việt ở trường phổ thông (Kì 2) Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hùng 23-29

NGÔN NGỮ VỚI VĂN CHƯƠNG

Bàn về tiết điệu thơ Việt qua lục bát truyện Kiều Tóm tắt PDF
Lý Toàn Thắng 30-37
Bài thơ "Sơ hạ" của Chu An Tóm tắt PDF
Dương Văn Khoa 38-39

Ngôn ngữ và văn hóa

Con số "bốn" trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao của người Việt Tóm tắt PDF
Trần Thị Lam Thuỷ 40-45
Về hiện tượng phiếm định trong các ca khúc cách mạng Tóm tắt PDF
Lê thị Phượng 46-48


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống