Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Văn Trường THCS Lương Phong, Bắc GiangTạp chí Ngôn ngữ và Đời sống