Chi tiết về Tác giả

Hà, Phạm Thị Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 10 (2013) - NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC
    Chiến lược giao tiếp xưng hô trong giao lưu trực tuyến giữa người hâm mộ với nghệ sĩ (Qua hành vi khen và hồi đáp khen)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống