Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 1 (2009) Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò Tóm tắt   PDF
Đỗ Đức Lực
 
T. 8, S. 1 (2010) Khảo sát nguồn gen trên cây lúa mang gen kháng bệnh bạc lá bằng chỉ thị phân tử DNA Tóm tắt   PDF
Lã Vinh Hoa
 
T. 8, S. 3 (2010) Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, bò tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lưu
 
T. 6, S. 1 (2008) Khảo sát tình trạng ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn sữa, lợn choai xuất khẩu tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Hải Phòng Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Bắc
 
T. 6, S. 2 (2008) Khảo sát tập đoàn dòng ngô thuần có chất lượng protein cao (QPM) mới chọn tạo Tóm tắt   PDF
Châu Ngọc Lý
 
T. 8, S. 6 (2010) Khảo sát đặc điểm cấu tạo hoa, cụm hoa và biểu hiện kiểu hình giới tính của các mẫu giống đu đủ (Carica papaya L.) mới thu thập Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 6, S. 3 (2008) Lạm phát Việt Nam: Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô Tóm tắt   PDF
Phạm Vân Đình
 
T. 7, S. 6 (2009) Lựa chọn điều kiện tối ưu để sản xuất chitosanase từ Streptomyces griceus (chủng NN2) Tóm tắt   PDF
Ngô Xuân Mạnh
 
T. 8, S. 6 (2010) Mô hình hóa quá trình chiết poluphenol từ vỏ vải Tóm tắt   PDF
Lại Thị Ngọc Hà
 
T. 9, S. 5 (2011) Mô hình hóa thời gian sấy riêng trong sấy thóc tĩnh theo lớp dầy Tóm tắt   PDF
Đỗ Thái Sơn
 
T. 6, S. 2 (2008) Mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Bình
 
T. 8, S. 2 (2010) Mô hình toán và tính ổn định tuyệt đối của mạng thần kinh nhân tạo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
T. 9, S. 2 (2011) Mô phỏng bám sát điểm công suất cực đại dàn pin năng lượng mặt trời dựa trên điều khiển mờ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Ngư, WANG Hong-hua, Nguyễn Xuân Trường, Võ Văn Nam, Lê Thị Minh Tâm
 
T. 6, S. 6 (2008) Mối quan hệ giữa năng suất hạt và các yếu tố liên quan của các dòng lúa phục hồi phấn trong điều kiện bón đạm thấp Tóm tắt   PDF
Ngô Thị hồng Tươi
 
T. 8, S. 1 (2010) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA LỢN NÁI MẮC HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan
 
S. 1 (2016) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH , KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ NHIỀU NGÓN NUÔI TẠI RỪNG QUỐC GIA XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Thịnh, Phạm Kim Đăng, Vũ Thị Thúy Hằng, Hoàng Anh Tuấn, Bùi Hữu Đoàn
 
T. 7, S. 6 (2009) Một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng bệnh viêm phổi trên đàn bò cái lai hướng sữa tại Trung tâm Giống gia súc Hà Nội và vùng phụ cận Tóm tắt   PDF
Chu Đức Thắng
 
T. 8, S. 3 (2010) Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu ở chó mang vết thương Tóm tắt   PDF
Chu Đức Thắng
 
T. 9, S. 4 (2011) Một số chỉ tiêu sinh lý liên quan đến tính chịu hạn của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Thanh
 
T. 8, S. 4 (2010) Một số dẫn liệu về nhóm rầy hại thân lúa (họ delphacidae) vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Dung
 
T. 8, S. 3 (2010) Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư vào nông nghiệp của Hà Nội Tóm tắt   PDF
Chu Thị Kim Loan
 
T. 6, S. 2 (2008) Một số kết quả bước đầu về cải tạo vườn xoài ở bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn L Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hương
 
T. 6, S. 6 (2008) Một số kết quả nghiên cứu sâu, bệnh hại ngô và áp dụng quản lý cây ngô tổng hợp tại xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vân Viên
 
T. 8, S. 1 (2010) Một số kết quả nghiên cứu về bài toán tìm quĩ đạo đầu mút tay trong cơ cấu vơ - nén của máy nén rơm tĩnh tại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thiết
 
T. 9, S. 2 (2011) Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chung Thông, Lương Văn Vượt, Lê Minh Lư
 
201 - 225 trong số 484 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)