Công Nghiệp: Khoa học và Công nghệ, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác tư vấn thiết kế và chế tạo giàn khoan tự nâng ở Việt Nam

Phan Đăng Phong, Đinh Viết Hải

Tóm tắt


Thiết kế, đóng mới giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi trình độ công nghệ, kỹ thuật và quản lý cao. Tháng 3/2012 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã bàn giao giàn khoan tự nâng 90 m nước (thuộc Chương trình Cơ khí trọng điểm quốc gia) được thiết kế, chế tạo lần đầu tiên ở Việt Nam cho Liên doanh Dầu khí Việt - Xô. Giàn khoan tự nâng 90 m nước Tam Đảo 03 là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của Viện Nghiên cứu Cơ khí và Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí. Bài báo giới thiệu về giàn khoan tự nâng và đóng góp của Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác tư vấn thiết kế và nội địa hóa giàn khoan tự nâng ở Việt Nam.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018