Chi tiết về Tác giả

Nam, Mai Văn

  • S. 7 (2013) - Kinh tế địa phương
    Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển làng nghề kết hợp du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF