Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hà Trang, Nguyễn Thị, Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển (DEPOCEN)
Hào, Đặng Đình, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Hậu, Nguyễn Văn, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
Hòa, Lê Hải, Văn phòng Quốc hội
Hòa, Nguyễn Đình, Viện Kinh tế Việt Nam
Hòa, Nguyễn Đình, Viện Kinh tế Việt Nam
Hòa, Nguyễn Đình
Hòa, Đào Đức
Hùng, Bùi Đức, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ
Hùng, Bùi Đức Phi, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ
Hùng, Bùi Đức
Hùng, Bùi Đức, Viện phát triển bền vững vùng Trung Bộ
Hùng, Lê, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Hùng, Lê Văn, Viện Kinh tế Việt Nam
Hùng, Lê Trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hùng, Nguyễn Mạnh, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội
Hùng, Nguyễn Quốc, Viện Kinh tế Việt Nam
Hùng, Nguyễn Mạnh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Hùng, Nguyễn Mạnh, Trường đạ học Nguyễn Tất Thành
Hùng, Nguyễn Mạnh, Trường đại học Kinh tế - kỹ thuật công nghiệp
Hùng, Ninh Đức, Trường đị học Nông nghiệp Hà Nội
Hùng, Phạm Văn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Hùng, Phạm Văn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Hùng, Phạm Văn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Hùng, Trần Hữu, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

176 - 200 trong số 915 mục    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>