Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Hoàng Đình Thái
Biên tập viên
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
   Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh    
Điện thoại: 02839 10 22 66
Email: hdthai@iemh.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn