Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“BỨC TRANH THẾ GIỚI” VÀ “CÁCH NHÌN THẾ GIỚI” GIỮA NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI ANH ĐỐI CHIẾU QUA THÀNH NGỮ

Nguyễn Đông Phương Tiên

Tóm tắt


Mối liên hệ giữa ngôn ngữ - văn hóa – suy nghĩ là mối quan tâm đối với lý thuyết ngôn ngữ học. Với sự thật rằng “Ngôn ngữ kiến tạo nên con người cũng như con người kiến tạo ngôn ngữ” hay “Ngôn ngữ tạo nên nền văn hóa cũng như là văn hóa tạo nên ngôn ngữ”, bức tranh ngôn ngữ, hàm ý trong đặc tính ngữ nghĩa học và tri nhận, luôn phản ánh quan điểm đối với thế giới cũng như cách thức con người cảm nhận và mô tả thế giới vật lý này