Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 23, S. 03 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC NGOẠI NGỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN BIỆN

Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt


Thảo luận trong dạy học là một phương pháp phổ biến được dùng để trình bày ý kiến của cá nhân và lắng nghe ý kiến của người khác về một chủ đề học tập, nhằm hình thành năng lực diễn đạt, trả lời câu hỏi của người khác để đưa ra sự thống nhất chung cho một vấn đề. Ngược với thảo luận là tranh luận là cách đưa ra ý kiến của một cá nhân để thuyết phục người khác phải tuân theo, mà trong dạy học gọi là phương pháp phản biện, nghĩa là luôn đưa ra ý kiến trái ngược nhau với mong muốn đối phương thuận theo ý mình. Đây cũng là phương pháp dạy học mới, rất phù hợp cho dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay