S. 4 (2018)

Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018

Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20-11-1982 – 20-11-2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

SỰ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị 01
NÊU GƯƠNG – NỘI DUNG CỦA LÃNH ĐẠO THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII Tóm tắt
Nguyễn Đình Phong 09
TÍCH HỢP NỘI DUNG PHÒNG NGỪA THẢM HỌA TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Vũ Đình Bảy 16
THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Thị Út Thanh 21
XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Lưu Hoàng Tùng 28
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA DẠY MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thủy 36
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương 43
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Tuấn Dũng 50
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠO NÊN PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Hiệp 55
THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO CỦA VIỆC DUY TRÌ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Ở VIỆT NAM TRƯỚC TUỔI NGHỈ HƯU Tóm tắt
Lê Thị Xuân Hương 61
CẤU TRÚC NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
Hoàng Đình Thái 71

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở TỈNH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN TỚI Tóm tắt
Lê Thị Kim Huệ 76
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Phạm Thị Dạ Thảo 86
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Thị Thùy Dung 96
THIẾT KẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Hoàng Phi Hải 105
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt
Lê Bá Lộc 112
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA SINGAPORE VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Tuấn Anh 119
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY Ở NHẬT BẢN VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Nhung 128
THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt
Châu Văn Phú 138

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM VIỆT Tóm tắt
Huỳnh Hùng Cường 143
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NHÂN TÔNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Tóm tắt
Hoàng Lê Hậu 144