Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 02 (2018) CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Ở THÁI LAN VÀ HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Bích Thủy, Lê Hồng Quảng
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VIỆC CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON Tóm tắt
Phạm Văn Danh
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt
Vũ Đình Bảy
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 DẠY HỌC NGOẠI NGỮ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN BIỆN Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thủy
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Dung
 
S. 02 (2018) GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo Linh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Long
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 GIÁO DỤC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Lộc
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ NƯỚC – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Trần Thị Tuyết Mai
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIẾP CẬN TỪ VAI TRÒ NHÀ GIÁO DỤC Tóm tắt
Mai Đức Thắng
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Đức Ánh
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Đình Huấn
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG Tóm tắt
Lê Đức Ánh
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY” Tóm tắt
Hoàng Minh Phú
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỚC YÊU CẦU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Hồ Thị Mỹ Hạnh
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hải
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Kiều Nga
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
Lâm Thị Kim Liên
 
S. 02 (2018) KHOA GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN POHE, ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT CỦA THÁI LAN – GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Đức Quảng
 
S. 02 (2018) KHUNG NĂNG LỰC NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
Mai Hoàng Sang
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, SINGAPORE VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Tóm tắt
Nguyễn Minh Quang
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Bùi Nghĩa
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Minh Châu
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 LÝ THUYẾT TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt
Trần Khánh Đức
 
26 - 50 trong số 174 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>