Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 02 (2018) LẬP LUẬN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện, Nguyễn Tùng Bảo Thanh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thúy
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH CỦA HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG HỌC Ở PHILIPPINES Tóm tắt
Trần Thị Hảo
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Thanh Tâm, Hoàng Đình Thái
 
S. 02 (2018) MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Thị Hoa
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN Tóm tắt
Bùi Thị Thanh
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Hoàng Thi Phương Thảo
 
S. 02 (2018) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Công Hiệp
 
T. 4, S. 24 (2019): Tạp chí số 04(24), tháng 12/2019 MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC TIẾP CẬN XU HƯỚNG TỰ CHỦ Tóm tắt
Lê Chi Lan
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đặng An Long
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân
 
S. 02 (2018) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Tóm tắt
Đỗ Văn Trung
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÃ HỘI HÓA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG Tóm tắt
Lê Văn Hòa
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Dương Thùy Hương
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 NÊU GƯƠNG – NỘI DUNG CỦA LÃNH ĐẠO THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII Tóm tắt
Nguyễn Đình Phong
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH THỨC ỨNG PHÓ CỦA CHA MẸ KHI NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ Tóm tắt   PDF
Hoàng Minh Phú
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ CHUYỂN SANG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Tóm tắt
Lê Văn Quốc
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 NHU CẦU THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
CHEETHAO XIONG YER
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt
Trương Văn Tuấn
 
S. 02 (2018) PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Lý Thị Xuân Hồng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Tuấn Anh
 
T. 4, S. 24 (2019): Tạp chí số 04(24), tháng 12/2019 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ XU HƯỚNG VIỆC LÀM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Tóm tắt
Mai Thị Hồng Quyên
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA DẠY MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thủy
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
51 - 75 trong số 174 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>