Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Phạm Thị Dạ Thảo
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC Tóm tắt
Phạm Bích Thủy
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐOÀN LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Mỹ Linh
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt
Lê Văn Dũng
 
T. 4, S. 24 (2019): Tạp chí số 04(24), tháng 12/2019 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Đắc Thanh
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Như Quỳnh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Lâm Đông Hồ
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Hồ Đức Hiệp
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VÙNG TÂY NAM BỘ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Hồ Thức Tài
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO CỦA VIỆC DUY TRÌ CHẾ ĐỘ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN Ở VIỆT NAM TRƯỚC TUỔI NGHỈ HƯU Tóm tắt
Lê Thị Xuân Hương
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Thị Út Thanh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN QUA MỘT SỐ CUỘC THI VỀ KHỞI NGHIỆP Tóm tắt
Lâm Thị Kim Liên
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THIẾT KẾ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Hoàng Phi Hải
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM NHẰM GIÚP TRẺ 5 - 6 TUỔI KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN VÔ SINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Triều Tiên
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Tóm tắt
Phạm Đình Văn
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 TIẾP CẬN LINH HOẠT ĐỐI VỚI GIÁO DỤC STEM ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt
Hồ Sỹ Anh
 
T. 1, S. 25 (2020): Tạp chí số 01(25), tháng 3/2020 TIẾP CẬN MÔ HÌNH CIPO VÀO QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Tóm tắt
Trần Kiều Dung
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH NGHIỆM THU VÀ ĐƯA VÀO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VỀ RỐI LOẠN LO ÂU Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TRƯỜNG THCS - THPT HỒNG HÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH Tóm tắt
Hà Thị Kim Sa
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐIỀN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019 Tóm tắt
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NHÂN TÔNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 Tóm tắt
Hoàng Lê Hậu
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 TƯ TƯỞNG CANH TÂN VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX Tóm tắt
Đỗ Văn Thắng
 
S. 02 (2018) VAI TRÒ CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt
Cao Thị Thúy Diễm
 
126 - 150 trong số 174 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>