Tạp chí Ngôn ngữ, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải mã từ viết tắt trong tiếng Nga hiện đại (Trên ngữ liệu báo chí)

Vũ Thị Chín

Tóm tắt


Không phải ai cũng thích từ viết tắt, không phải tất cả các từ viết tắt hiện có trong tiếng Nga đều “hoàn hảo” về mặt hình thức và ‎ ý nghĩa, còn có rất nhiều điều đáng bàn về từ viết tắt, nhưng không ai có thể phủ nhận được vai trò của từ viết tắt trong tiếng Nga hiện đại, đặc biệt là trên báo chí. Thực tế đã chứng minh thời đại @ không thể thiếu từ viết tắt.Tên gọi của các trường đại học, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng… sẽ như thế nào nếu không có từ viết tắt? Nhưng không phải vì thế mà có thể lạm dụng từ viết tắt, sử dụng từ viết tắt bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào như hiện nay. Vấn đề là phải sử dụng từ viết tắt hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519