Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hình tượng rừng trong sử thi Tây Nguyên

Phạm Văn Hóa

Tóm tắt


Việc nghiên cứu sử thi Tây Nguyên cho thấy những hình ảnh của rừng có tẩn số xuất hiện tương đối cao và việc sử dụng những hình ảnh này bị chi phối bởi cảm xúc và cho các mục đích khác nhau của mỗi một biểu tượng nghệ thuật. Rừng đã trở thành một hiện tượng nghệ thuật khi sử dụng với một ý nghĩa tương trưng ổn định. Các kết quả nghiên cứu ban đầu đó là:-         Hình ảnh rưng gợi lên ý tưởng về một cái gì đó to lớn, nguy hiểm, xa xôi, tuyệt vời, một trở ngại, khó khăn phải vượt qua.-         Sử dụng các thứ liên quan đến vùng nói để giự lên cuộc sống khác nhau của các hiệp hội con người.-         Việc sử dụng hình ảnh rừng tượng trưng cho con người và cảm xúc con người.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519