Tạp chí Ngôn ngữ, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh tiểu học: Tiếp cận theo chủ đề

Hoàng Văn Vân

Tóm tắt


Bài viết liên quan đến một đường hướng mới trong biên soạn sách giao khoa tiếng Anh cho các trường tiểu học Việt Nam – đường hướng dựa vào chủ đề. Bài viết bắt đầu bằng việc thiết lập một số nguyên tắc dạy và học đại cương phù hợp với lứa tuổi của học sinh tiểu học. Sau đó bài viết trình bày đường hướng biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh theo chủ đề, mô tả chi tiết phương pháp phát triển nội dụng của một chủ đề-đơn vị các bài học (Our Toys – Unit 20) trong Tiếng Anh 3, Tập Hai, thông qua việc kết hợp và đan xen chủ đề với các bộ phận cấu thành của một đơn vị các bài học như năng lực (được phản ánh trong các kĩ năng ngôn ngữ như nghe, nói, đọc, viết) và kiến thức ngôn ngữ (phát âm, từ vựng, ngữ pháp), chỉ ra những lợi thế của cách tiếp cận theo chủ đề, và gợi ý một số hoạt động giao tiếp giáo viên tiếng Anh tiểu học có thể sử dụng trong khi dạy học sinh đơn vị bài học này. Trong phần kết luận, sau khi tóm tắt lại những nội dung đã nghiên cứu, bài viết khẳng định rằng cách tiếp cận theo chủ đề trong biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh ở bậc tiểu học là cách tiếp cận phù hợp và có hiệu quả. Nó phản ánh sinh động hai đường hướng trong dạy và học ngoại ngữ đang thịnh hành trên thế giới: đường hướng lấy người học làm trung tâm và đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519