Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản

Đinh Hồng Vân

Tóm tắt


Đẩy mạnh hội nhập quốc tế đòi hỏi một nhu cầu ngày càng tăng về dịch mặc dù thực tế rằng nhiều người đang sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp quốc tế . Dịch đã trở thành một nghề nghiệp được xã hội công nhận và được đào tạo chuyên nghiệp . Bên cạnh các sản phẩm dịch chất lượng cao , vẫn còn những người không đáp ứng nhu cầu giao tiếp . Sự phân biệt giữa ý nghĩa ngôn ngữ và ý nghĩa ngôn, giữa bản dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản, và việc xác định các đối tượng dịch xác thực trong giao tiếp quốc tế không chỉ giúp đỡ để quyết định giá trị của mỗi hình thức dịch mà còn tạo điều kiện cho sự hiểu biết về nguyên nhân của các sản phẩm dịch bị lỗi .

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519