Chi tiết về Tác giả

Thanh Dung, Mai

  • S. 12 (2012) - Bài viết
    Danh ngôn vui trong tiếng Việt nhìn từ phương diện nội dung ngữ nghĩa và cách thức lập luận
    Tóm tắt  PDF


Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519