T. 34, S. 4 (2005)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Chữ “Hiếu” từ tín ngưỡng phồn thực cổ xưa đến đạo đức văn minh hiện đại / Tóm tắt PDF
Hà Thúc Minh 3-8
Tín ngưỡng dân gian - một lĩnh vực trong đời sống tâm linh cần sự quan tâm của toàn xã hội / Tóm tắt PDF
Hồ Bá Thâm 9-13

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Vài nét về chính quyền cách mạng với Phật giáo (từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 12 năm 1946) / Tóm tắt PDF
Nguyễn Đại Đồng 14-16
Nghi lễ cầu siêu - cầu an trong cộng đồng các dân tộc tại Nam Bộ Tóm tắt PDF
Phan Thị Yến Tuyết 17-28
Truyền thuyết và những di văn quanh ngôi chùa cổ ở một làng quê Thái Bình Tóm tắt PDF
Mai Hồng 29-36
Cây Chu đồng trong thần thoại Mường và tôtem cây trong tín ngưỡng của một số dân tộc ở nước ta Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Dật 37-44
Đôi điều về tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Tây Bắc Việt Nam Tóm tắt PDF
Hoàng Tuấn Cư 45-51
Tín ngưỡng dân gian trong nghi lễ cầu cúng của người Thái Đen ở Sơn La Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Nga 52-55
Người Thái và người Hmông với đạo Công giáo và đạo Tin lành ở miền núi Thanh Hoá / Tóm tắt PDF
Vũ Trường Giang 56-60
Kitô giáo trong đạo Cao Đài Tóm tắt PDF
Lê Anh Dũng 61-63

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

40 năm Công đồng Vatican II - Mười việc còn dang dở Tóm tắt PDF
Mai Thanh Hải 64-70

GIỚI THIỆU SÁCH

Tôn giáo Nhật Bản Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quế Hương 71-72

TIN TÔN GIÁO

Tin tức - Sự kiện PDF
The Editor 73


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP