T. 118, S. 4 (2013)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Lê Duẩn và thế giới tôn giáo PDF
Đỗ Quang Hưng 3-11

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Quá trình hình thành và nội hàm khái niệm Công giáo đồng hành cùng dân tộc PDF
Nguyễn Hồng Dương 12-26
Vai trò của các tăng sĩ Trung Hoa hoằng pháp tại Việt Nam thế kỷ 17 - 18 PDF
Nguyễn Hữu Sử 27-35
Một lối sống đạo bình dân của giáo dân giáo phận Bùi Chu... PDF
Mai Diệu Anh 36-42
Nho học trong Tam giáo ở Việt Nam... PDF
Đinh Viết Lực 43-47
Tín ngưỡng thờ Quan Công - Một nét văn hóa tâm linh.... PDF
Nguyễn Văn Điều 48-53
Tác động của đầu tư nước ngoài đối với đời sống tôn giáo... PDF
Nguyễn Quốc Vũ 54-58

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Sự thay đổi triều đại tại Giáo triều Vatican PDF
Nguyễn Văn Dũng 59-67

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Hành cung Vũ Lâm - Nơi tu hành của vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông PDF
Lã Đăng Bật 68-71

GIỚI THIỆU SÁCH

Ảnh hưởng qua lại giữa đạo Công giáo và văn hóa Việt Nam PDF
Đỗ Lan Hiền 72-76


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP