T. 59, S. 5 (2008)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Góp phần tìm hiểu khái niệm "tâm linh", mối quan hệ của nó với khái niệm "phản ánh" Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Quang 6
Triết lí Phật giáo, khoa học hiện đại và chủ Mác dưới góc nhìn triết học Tóm tắt PDF
Hồ Bá Thâm 11

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Nhận diện để phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Đặng Văn Bài 16
Nghiên cứu và ứng dụng các giá trị văn hóa Phật giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 23
Ảnh hưởng "tâm" trong Phật giáo đối với văn hóa tinh thần của người Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan Anh 27
Tổ chức tăng đoàn thời Đức Phật và những bài học cho việc tổ chức giáo hội hôm nay Tóm tắt PDF
Thích Thọ Lạc 34
Phật giáo Huế trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 Tóm tắt PDF
Lê Cung 38
Phật giáo Nam tông Khmer trong bối cảnh thống nhất và hội nhập của Phật giáo Việt Nam Tóm tắt PDF
Dương Nhơn 42
Phật giáo Ninh Bình và sự truyền thừa của phái thiền Lâm Tế Tóm tắt PDF
Thích Minh Tuệ 46
Tương đồng và biệt lập giữa các cộng đồng tôn giáo ở người Chăm thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận Tóm tắt PDF
Tạ Long 53

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Vấn đề Islam giáo trong xã hội Hoa Kỳ hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 65

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Chùa Bái Đính - Ngôi chùa lớn nhất Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hiền 72

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu sách Tóm tắt PDF
Lê Gia Hân 75

TIN TÔN GIÁO

Diễn văn của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Triết 3


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP