T. 77, S. 11 (2009)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Phương pháp nghiên cứu tôn giáo (phần cuối) Tóm tắt PDF
Trần Lân Thư, Trần Hà 3

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Xu hướng nhập thế trong tư tưởng Phật giáo Trần Nhân Tông Tóm tắt PDF
Nguyễn Tài Thư 13
Chùa tháp và Phật giáo thời Trần qua những di tích hiện còn Tóm tắt PDF
Tạ Quốc Khánh 21
Ảnh hưởng của Nho giáo trong đời sống văn hóa Việt Nam qua hương ước vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quế Hương 31
Trách nhiệm xã hội của Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sơn 55
Vài nét về sự hình thành các xứ, họ đạo đầu tiên ở Miền Đông Nam Bộ Tóm tắt PDF
Đặng Mạnh Trung 49
Thờ bách thần, thanh trừng thần linh thời vua Thiệu Trị Tóm tắt PDF
Võ Phương Lan 39

TIN TÔN GIÁO

Vài nét về mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican với Giáo hội Anh giáo thời gian gần đây Tóm tắt PDF
PV Tuấn Linh 61

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Một số vấn đề về tín ngưỡng tôn giáo ở Campuchia thời kì Angkor (808 - 1434) (phần 1) Tóm tắt PDF
Dương Văn Huy 64

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Hội thảo khoa học về Linh mục Phạm Bá Trực Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Đông 71
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học đề tài "Chính sách tôn giáo thời Tự Đức" Tóm tắt PDF
Lê Gia Hân 72
Giáo hội Công giáo khai mạc Năm Thánh Tóm tắt PDF
Triết Giang 73

GIỚI THIỆU SÁCH

Giới thiệu sách: Tôn giáo tín ngưỡng của người Ve ở Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Văn Minh, Nxb. KHXH, Hà Nội, Hà Nội 2009) Tóm tắt PDF
Lê Đức Hạnh 74


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP