Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tách thori oxit từ quặng monazite Thừa Thiên – Huế bằng phương pháp kết tủa chọn lọc Separating Thorium oxide from monazite in Thua Thien – Hue by selective precipitation method

Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Vũ

Tóm tắt


Thori oxit tinh khiết được tách từ quặng monazite Thừa Thiên – Huế bằng phương pháp kết tủa chọn lọc. Quá trình tách được chia làm 3 giai đoạn chính: chế hóa quặng với axit sunfuric đặc; dùng phương pháp kết tủa chọn lọc tách Th (IV) từ dung dịch qua 4 giai đoạn; kết tủa Th (IV) dưới dạng hydroxit bằng dung dịch amoniac đặc, sấy và nung ở 800oC để thu sản phẩm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100