Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về một kiểu kết cấu mới của tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945: kết cấu tâm lí

Nguyễn Thu Hường

Tóm tắt


Trong bất kì một tác phẩm văn học nào, đặc biệt là tác phẩm thuộc loại hình văn học tự sự, nghệ thuật xây dựng kết cấu bao giờ cũng được các nhà văn chú ý nhiều hơn. Để đảm bảo tính thống nhất và toàn vẹn của một chỉnh thể nghệ thuật, tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1940-1945 đã từ bỏ lối kết cấu của tiểu thuyết truyền thống để xây dựng lối kết cấu mới: kết cấu theo quy luật tâm lí. Với kiểu kết cấu này, nhà văn có nhiều cơ hội để đi sâu vào diễn tả, phân tích các diễn biến tâm lí nhân vật, thậm chí đặc tả cả một quá trình diễn biến của ý nghĩ, tình cảm trong nội tâm nhân vật. Việc xây dựng thành công và hiệu quả kiểu kết cấu này đã phản ánh trình độ tư duy mới mà các nhà văn đạt được để góp phần nâng cao tính hiện đại cho thể loại tiểu thuyết Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100