Tạp chí Khoa học, S. 2(80) (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quang Trung Nguyễn Huệ trong Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác): Hình tượng tập trung nét đẹp văn hóa truyền thống Việt

Đoàn Thị Huệ

Tóm tắt


Với Sông Côn mùa lũ, Nguyễn Mộng Giác đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật anh hùng văn hóa dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ. Từ bao đời nay, trong tâm thức người Việt, Quang Trung Nguyễn Huệ luôn được biết đến như một anh hùng kiệt xuất, nhân vật số một của phong trào Tây Sơn, đồng thời cũng là hiện thân của những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt. Bài viết này góp phần vẽ nên chân dung người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ dưới góc nhìn văn hóa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100